Іван Іващенко

Процес — безперечний здобуток демократії чи безлика машина, що придушує свободу індивіда? Знаряддя політико-правового залучення чи, навпаки, вилучення?

Ці дилеми дістали протилежні відповіді в текстах двох знакових німецькомовних інтелектуалів ХХ ст. — Франца Кафки та Нікласа Лумана. Погляньмо на їхнє бачення процесу та можливі наслідки для нашої ситуації.

Кафка: Prozeß

У незавершеному романі «Процес» Кафка, як відомо, змальовує гнітючу картину абсурдного ув’язнення та засудження Йозефа К. Роман починається з досить показового речення, у якому К. силкується вирозуміти своє прикре становище:

Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, denn ohne daß er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftetХтось мав обмовити Йозефа К., адже одного ранку, хоч він і не накоїв жодного лиха, його було арештовано

Стилістично це неабияк промовисте речення, яке вмент налаштовує читача на гротескний перебіг подальших подій та дегуманізацію К., якого обмовив «хтось», анонімний характер влади якого підкреслює вжиток пасиву в підрядному реченні — К. «було арештовано». Модальне ж дієслово «mußte» свідчить про хоч і обґрунтоване, але суб’єктивне припущення К., яке з кожним розділом дедалі більше втрачає свою обґрунтованість, аж, урешті, обертається нанівець.

К. марно прагне дошукатися причини розпочатого проти нього процесу та з’ясувати істину, їх-бо, здається, немає. Нескінченні судові засідання, абсурдність яких дедалі більшає, сягають, урешті, свого апогею в леґенді «Перед законом» (9-й розділ), яку в’язничний священник оповідає К. У цій леґенді йдеться про селянина, який хоче пройти крізь вже прочинену браму закону, а на його заваді стоїть лише брамник. Брамник не пускає його, натякаючи, утім, на можливість потрапити до закону пізніше, але й не уточнює коли саме. Селянин у розпачі чекає на нагоду пройти, проте минають десятиліття, а він лишається перед прочиненою брамою закону. Урешті, він помирає перед нею, та перед смертю встигає запитати брамника, чому ж саме його не пропустили? Той відповідає йому, що вхід до брами закону було призначено саме йому, а не комусь іншому, відтак зачиняє браму.

Отже, селянин, так само як і К., не дістає відповіді на питання, у чому ж суть закону, а заклякає перед його формою. Кафка, здається, натякає на те, що процес позбавлений змісту, а жертвою його форми може стати будь-хто. К., як головний дієвець процесу, залишається, утім, поза ним. Усі його спроби потрапити в процес зазнають неминучого фіаско. Усі зусилля відшукати ґрунт — приречені, адже єдиним ґрунтом процесу є його безґрунтовність.

Кафчині розважання про процес і закон радикалізував італійський філософ Джорджо Аґамбен у книжці «Homo sacer. Суверенна влада й голе життя» (яку в моєму перекладі незабаром видасть «Критика»). Аґамбен вбачає в прочиненій брамі залучення селянина до закону через його вилучення, що, мовою його теорії, відповідає структурі «суверенної баніції» (il bando sovrano). Баніція — архаїчне покарання, суть якого полягала у вилученні громадянина з міської спільноти, тобто виникала «правова» ситуація, у якій право не застосовувалось, і навіть вбивство баніта не передбачало жодної відповідальності. Суть баніції (bando) як прообразу будь-якого закону, а отже, і процесу — в занедбанні (abbandono). Отож процес залучає вилучаючи, а закон застосовується не застосовуючися.

Тому людина, як Кафчин К., приречена бути жертвою процесу, а не його учасником.

Абсурдність і гротескність Кафчиного бачення процесу на практиці втілили сумнозвісні трійки НКВС, які також унаочнили фразеологізм рідної мови Кафки — «kurzen Prozeß machen». Буквально він означає вчинити над кимось короткий процес, а по-нашому – розправитися.

Далі буде.


Фото: кадр з док. фільму “Процес Франца Кафки” (1987)